Your browser does not support JavaScript!
Google  
  • English

 

門診醫療與鄰近醫療資源

               

 

門診時間

學期期間每週一、三、五下午3 ~ 4時,寒暑假期間休診醫師診查免費 !

門診地點

 博雅中心1樓  衛生保健組

門診醫師

由台北榮總內科部與家醫部醫師支援

門診流程

請你跟我這樣做

 image

門診醫師表

 

 

本校門診自99年10月1日起,改採醫師處方釋出,由看診之教職員工生持醫師處方至合格藥局自費領藥 。

鄰近學校的醫療資源

  image